Login

Login
LOADING...
http://nordseter.no/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ved paller p rekkegk-is-172.jpglink
http://nordseter.no/modules/mod_image_show_gk4/cache/Service Tilbudgk-is-172.jpglink
http://nordseter.no/modules/mod_image_show_gk4/cache/Utleie hengergk-is-172.jpglink
http://nordseter.no/modules/mod_image_show_gk4/cache/Sunwind 1gk-is-172.jpglink

Salg av AGA Gass flasker (Propan)

Vi selger AGA gass og propanutstyr

Nordseter Fjellpark Servicesenter selger AGA propan flasker. 

Når bruksanvisningen følges, er propan en svært driftsikker og trygg energikilde. Det er først og fremst ved feil montering av utstyr, mangelfullt vedlikehold eller ved bruk av ikke godkjent utstyr at det kan oppstå risiko ved bruk av propan.

Flaskene fra AGA fylles på en moderne fyllestasjon som er sikret med meget omfattende sikkerhets- og kvalitetssystemer. I forbindelse med fylling av flasken gjennomføres en grundig kontroll av både flasken og ventilen.

Trenger du slange, regulator, gassskap eller annet gassutstyr får du kjøpt dette i vår webbutikk, klikke her for å gå til vår webbutikk

AGA KVA 11 kg. Aluminium flaske (Best i Kulda!)

Likt innbytte Kr. 249* 

Bestill i vår webshop, Gå til webbutikk her! 

Innhold 11 kg
Høyde 610 mm
Diameter 290 mm
Vekt uten propan 7,5 kg

*CO2 avgift tilkommer alle priser

 Aluminium gass 11kg - ny

AGA PKV 10 kg. Kompositt flaske

Likt innbytte Kr. 289*  

Bestill i vår webshop,  Gå til webbutikk her! 

Innhold 10 kg
Høyde 587 mm
Diameter 305 mm
Vekt uten propan 6,7 kg

 *Co2 avgift tilkommer alle priser

 AGA propan

AGA PV 11 kg. Stål flaske

Likt innbytte Kr. 249*  

Bestill i vår webshop,  Gå til webbutikk her! 

Innhold 11 kg
Høyde 547/575 mm
Diameter 300 mm
Vekt uten propan 14 kg

*Co2 avgift tilkommer alle priser

 Propane Cylinders butane bottles 743 425 EN

Sikkerhetstips for Propanflasker

Når bruksanvisningen følges, er propan en svært driftsikker og trygg energikilde. Det er først og fremst ved feil montering av utstyr, mangelfullt vedlikehold eller ved bruk av ikke godkjent utstyr at det kan oppstå risiko ved bruk av propan.

Flaskene fra AGA fylles på en moderne fyllestasjon som er sikret med meget omfattende sikkerhets- og kvalitetssystemer. I forbindelse med fylling av flasken gjennomføres en grundig kontroll av både flasken og ventilen.

 Propane Safety How to find a leak 334 238 EN

Veiledning for bruk av propan

Propan er trygt å bruke når gassen håndteres og oppbevares i samsvar med bestemmelsene og sikkerhetsforskriftene.

Kontroller at apparatet har riktig type trykkregulator (se bruksanvisningen for apparatet) og riktig type propanflaske.

Kontroller apparatene og utstyret regelmessig og sørg for å holde dem rene.Steng ventilen på gassflasken når du ikke bruker propanapparatet.

Installering av faste propanapparater må kun utføres av en godkjent gassinstallasjonsbedrift.

Ikke foreta egne justeringer.Bruk og transporter propanflasken stående. Sikre flasken slik at den ikke kan velte på bevegelige underlag.

Gasslangene må være beregnet på propangassbruk og må kunne brukes i temperaturer på ned til – 30 °C. Fargen på gasslangen er oransje.

 Propane Safety Handling 334 288 EN

Oppbevaring og lagring av Propan

I bolig eller garasje er det tillatt å oppbevare maksimum 25 kg propan, f.eks. to flasker på 11 kg. Største tillatte flaskestørrelse er 11 kg.

Fordi justeringen av trykkregulatoren, ventilen og utstyret er utført med tanke på at propanen er i gassform, er det viktig at flasken alltid står oppreist.

Propanflasker må ikke oppbevares på loft, i kjeller, i rom under bakkenivå eller i badstue.

Lagrings- og oppbevaringsrommet for propan må være forskriftsmessig ventilert.

Propan må ikke oppbevares i campingvogner, båter eller andre tilsvarende steder i samme rom hvor det overnatter mennesker.

I båter må propanflasken plasseres på dekk i en kasse/et skap som er godt ventilert eller i et isolert rom inne i kahytten, som må ha direkte ventilasjon ut.

Propanflasken kan for eksempel plasseres i et kjøkkenskap med ventilasjonsåpninger oppe og nede.

Oppbevar flasken på et sted hvor den ikke varmes opp eller kan utsettes for mekanisk skade. Temperaturen på overflaten av gassflasken må ikke overstige +40 °C.

Flasken må stå minst 1,0 meter fra stekeovn, vedkomfyr eller andre tilsvarende ildsteder. Flasken må også stå i minst 20 cms avstand fra varme overflater som komfyrer og radiatorer/varmeovner.

Flasken må ikke oppbevares under en varm grill, men må løftes ved siden av grillen.

Når flasken kobles fra gassapparatet for lengre tid, må trykkregulatoen tas løs og beskyttelseshetten på ventilen settes tilbake på plass.

 Propane Safety Storage 334 434 EN

Ved transport av propanflasker må du gjøre følgende:

Steng tilførselen av propan og sett beskyttelseshetten på ventilen på plass.

Behold beskyttelseshetten på plass på ventilen under hele transporten.

Transporter alltid flasken stående.

Sikre flasken slik at den holdes på plass og ikke kan velte.

 Propane Safety cylinder transport 334 188 EN

Hvis du kjenner lukten av gass!

Propan er svært lettantennelig og kan danne en eksplosiv blanding sammen med luft. Propan er fra naturens side luktfri, men av sikkerhetshensyn er den tilsatt luktestoff for å varsle om eventuelle lekkasjer. Siden propan er tyngre enn luft, vil gass som lekker innendørs bli liggende nær gulvet.

Når propan brukes innendørs, må det sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Hvis det ikke finnes tilstrekkelig forbrenningsluft, vil det dannes giftig kullos (karbonmonoksid).

Hvis du kjenner lukten av gass:

Steng umiddelbart flaskeventilen.

Røyking og bruk av åpen ild er forbudt.

Ikke bruk strømbrytere.

Ventiler rommet ved å åpne vinduene.

Etter luftingen må slangen og koblingene kontrolleres med såpevann eller AGA lekkasjedetektor (AGA TL-4 spray).

 Propane Safety Smelling gas 334 288 EN

Feste av trykkregulatoren

Alle propanapparater som brukes i privathusholdninger og innendørs har et brukstrykk på 30 mbar. Fordi trykket i propanflasken er høyere, må det kobles en trykkregulator til flasken.

Slik fester du trykkregulatoren i flaskeventilen:

MERK! Kontroller at ventilen på propanflasken er stengt når apparatet tas i bruk.

Fjern beskyttelseshetten på ventilen.

Kontroller at trykkregulatorens hendel er i stilling ”stengt”.

Fest trykkregulatoren i flaskeventilen ved å løfte festeringen og plassere regulatoren oppå flaskeventilen.

Press festeringen nedover til du hører en svak ”klikk”-lyd.

I en flaske med skruventil monteres regulatoren ved å dreie festemutteren mot klokken.

Vri trykkregulatorens hendel i stilling ”åpen” og du er klar til å bruke propanapparatet ditt.

 

 

Kontakt oss

Tel 99 43 7000 eller send oss en e-post, klikk her!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Nordseter Mediabank | Design © Myklebust Designs 2013