Login

Login

Avbestilling

Ønsker du å avbestille ditt opphold?

En inngått leieavtale kan ikke sies opp og/eller endres av leieren. Sistnevnte har dog rett til å foreta avbestilling mot betaling av et gebyr.

 

Avbestillingen skal skje skriftlig, per e-post eller faks til Nordseter Fjellpark. Avbestillingen er gyldig når Nordseter Fjellpark har mottatt den. Vi henviser til at leier tegner avbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskap.

 

Avbestillingsgebyr er som følger:

  • Inntil 70 dager før ankomst 10% av leiebeløpet (min. kr 500,-)
  • Fra 69-42 dager før ankomst 25% av leiebeløpet (min. kr 500,-)
  • Senere enn 42 dager før ankomst 100% av leiebeløpet.

 

Kontakt oss på tel. 99 43 7000 eller send oss en e-post, klikk her!   

Hunderfossen

 


facebook  twitter  youtube  flickr  instagram

Nordseter Mediabank | Design © Myklebust Designs 2013