Login

Login

Leie en tilhenger- Utleiehenger

 

Bruk for tilhenger - På Nordseter Fjellpark Servicesenter leier vi ut tilhengere

 

Tilhenger 750 kg totalvekt

Totalvekt

750 Kg

Nyttelast

580 Kg

Egenvekt

170 Kg

Kassemål

115x193x35 Cm

Brems

Ja

Tipp

Nei

Førerkort

B <3500 kg.

Personbil

Ja (maks 3500 kg.)

Leiepris 2 timer

Kr. 175

Leiepris pr. 4 timer

Kr. 350

Leiepris 24 timer

Kr. 450

 

  

Tilhenger 1300 kg totalvekt (med nettingkarmer +60 cm)

Totalvekt

1300 Kg

Nyttelast

940 Kg

Egenvekt

360 Kg

Kassemål

144x258x35 Cm

Brems

Ja

Tipp

Nei

Førerkort

Sjekk vognkort!

Personbil

Sjekk vognkort!

Leiepris 2 timer

Kr. 200

Leiepris pr. 4 timer

Kr. 375

Leiepris 24 timer

Kr. 475


 

Dette har du lov til:

Førerkort kl B:

Samlet tillatt totalvekt på bil og henger må ikke være over 3500 kg. Blir den samlede totalvekten over 3500 kg, kan tilhengerens tillatte totalvekt ikke være over 750 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må heller ikke være over bilens egenvekt.
Kontroller vektene i vognkortet for bil og henger

Førerkort kl BE:

Du kan kjøre bil med tillatt totalvekt på opp til 3500 kg. Tilhenger med last må ikke veie mer enn det bilen har lov å trekke. Sjekk vognkortet.

Førerkort kl C1:

Du kan ikke trekke tilhenger over 750 kg. Førerkort kl C1E. Samlet tillatt totalvekt på bil og henger må ikke være over 12 000 kg. Tilhengerens totalvekt må ikke overskride bilens egenvekt, eller maks tillatte hengervekt, som du finner i vognkortet.

 Leiebetingelser:

1. Tilhengeren må kun føres av leietakeren eller de navngitte personene i kontrakten.
2. Utleieren er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting oppstått i forbindelse med bruk av det leide materiellet.
3. Utleieren er ikke erstatningspliktig for tap oppstått ved arbeidsavbrytelser m.m., som skyldes funksjonssvikt ved det leide materiellet.
4. Utleieren er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller indirekte tap.
5. Tilhengeren må ikke fremleies eller benyttes til frakt av personer.
6. Tilhengeren skal leveres tilbake til utleier til den fastsatte tid og i samme stand som ved overtakelsen.
7. Ved forsinkelse av tilbakelevering, må leietaker gi beskjed i god tid til utleier. Tillegg i pris må påberegnes.
8. Leieforholdet kan kun forlenges ved ny avtale.
9. Leietakeren forplikter seg til å erstatte evt. bortkommet eller skadet materiell til verdipris, uansett årsak.
10. Ved større skader og forsikringselskap kommer inn. Må leietaker betale en egenandel inntil kr. 3000.
11. Eventuelle utgifter for leietakeren på grunn av uhell er for utleieren uvedkommende.
12. Ved overtakelsen av tilhengeren har leietakeren kontrollert at tilhengeren er i orden, og signert en bindende kontrakt.
13. Hengeren skal innleveres i samme tilstand som ved avhenting. Dette gjelder også rengjøring. (tillegg for rengjøring kr.150)
14. 
Det er leietakers ansvar å forsikre at hengeren er ordentlig festet til tilhengerfestet på bilen.

Reservasjon - Bestilling

Kontakt oss på 99 43 7000 tast 4 eller send en forespørsel om reservasjon på e-post, klikk her! 

Hunderfossen

 


facebook  twitter  youtube  flickr  instagram

Nordseter Mediabank | Design © Myklebust Designs 2013